Hvad bestemmer prisen på guld?

hvad bestemmer prisen på guld

Hvad bestemmer prisen på guld?

Prisen på guldbarrer bliver udregnet ud fra:

 • Kvaliteten eller renheden
 • Vægten eller størrelsen
 • Designet
 • Guldkursen

Alle guldbarrer Nyfortuna forhandler, er LBMA godkendte. Det betyder, at du er garanteret, at guldbarren vejer det den skal, og renheden er på minimum 99,99% – også kaldet finguld, 24 karat guld eller 4N guld.

Guldbarre Stanset 20g

Jo større en guldbar du køber, desto billigere er guldet pr gram. Det er fordi der findes en formpris på guldbarrer – altså hvad raffinaderierne skal have for at lave barrerne. Derfor kan du f.eks. også finde syv forskellige 100 g guldbarrer i vores webshop – guldindholdet og vægten er den samme, men nogle design er dyrere at producere. Dertil kommer en slags ”mængderabat” – du får prisen billigere pr. gram, hvis du køber 1000 gram end hvis du køber 10 gram.

Markedet som regulerer guldkursen

Der er mange faktorer der påvirker prisen på guld, blandt andet:

 • Centralbankernes guldreserver
 • Den amerikanske dollar kurs
 • Verdens smykke- og industriefterspørgsel
 • Formuebeskyttelse
 • Spekulation
 • Guldudvindingen

Centralbankernes guldreserver

Centralbanker i hele verden køber guld som en del af deres valutareserver for at diversificere.

Den danske Nationalbank havde f.eks. ved udgangen af 2020 samlet set 66,5 ton guld i reserve.

I 2019 købte verdens centralbanker samlet 650 ton guld, med Tyrkiet, Rusland, Polen og Kina som de største købere. I 2018 købte centralbankerne 656 ton guld, og det er over 50 år siden, der blev købt så meget guld. Centralbankerne ejer cirka en femtedel af alt guld, der er udvundet fra jorden.

Du kan læse alt om Danmarks guldbeholdning her

Den amerikanske dollarkurs

Guldprisen globalt set bliver angivet i amerikanske dollars pr ounce. Så hvis alle andre faktorer ignoreres siger man, at guldprisen som grundregel falder, hvis dollaren er stærk, mens den stiger, hvis dollaren er svag. Ved en lav dollarkurs kan man købe mere guld pr dollar, og så stiger efterspørgslen.

Verdens smykke- og industriefterspørgsel

Da guld er et begrænset produkt, der udvindes og genbruges som det gør, er det påvirket af udbud og efterspørgsel. I takt med at lande som Kina og Indien får en rigere middelklasse, er efterspørgslen på guldsmykker og elektronik kun steget. I 2019 gik halvdelen af alt guld til smykkeproduktion mens 7,5% blev brugt til elektronikproduktion.

Formuebeskyttelse

Når verdensøkonomien er usikker ses der ofte en stigning i guldprisen. Guld er længe blevet set som en ”sikker havn”, når den økonomiske fremtid ser usikker ud som følge af f.eks. inflation eller politiske udspil. Når investorer flytter penge fra de usikre markeder over i guld stiger efterspørgslen og dermed prisen.

Spekulation

Der findes også masser af firmaer, der investerer i guld som spekulation i stedet for formuebeskyttelse. Dette påvirker i sagens natur også udbuddet og efterspørgslen og dermed guldprisen.

Guldudvindingen

De store spillere på guldminefronten Kina, Sydafrika, USA, Australien, Rusland og Peru, bliver bedre og bedre til at udvinde guld. Alligevel er guldproduktionen ikke øget siden 2016. En af grundende til det er at alt det ”nemme” guld fra de eksisterende miner er udvundet. De skal altså dybere ned og længere ud i gangene i jagten på mere guld, hvilket øger den negative miljøpåvirkning, og øger faren for minearbejderne. Det koster mere for mindre guld, hvilket kan påvirke prisen.

En lille del af guldet er genbrugsguld. Hos Nyfortuna tager vi del i denne bæredygtige guldudvinding ved at opkøbe gamle brugte smykker, som alligevel bare ligger hjemme i folks skuffer, og raffinerer det tilbage til rent guld.

Så for at summere op på hvad bestemmer prisen på guld?

For at opsummere er det centralbankernes og privates efterspørgsel på guld, mængden af guld vi kan grave ud af jorden, den amerikanske dollarkurs samt ønsket om en sikker eller øget formue der driver prisen på guld.

Danmarks guldbeholdning

Danmarks guldbeholdning

Danmarks guldbeholdning

Det er meget, meget få lande der ikke ejer guld. Guld er en del af næsten alle landes valutareserver, og det er der god grund til.

En af de primære grunde er at diversificere valutareserven. Central banker er ansvarlige for landets valuta, men disse svinger alt efter økonomiens styrke eller svaghed.
Under kriser kan central banker blive tvunget til at printe flere penge, da renten, som ellers traditionelt har været en del af den monetære kontrol, har været nær nul i over et årti. Stigningen i penge-flow kan redde økonomiske udfordringer, men mod at valutaen falder.
Guld derimod er en fysisk handelsvare og kan ikke bare printes. Derfor er det et naturligt hedge (risikoafdækning) mod inflation.

Guld har et omvendt forhold til den amerikanske dollar (når dollaren falder, stiger guldet typisk og vice versa). Den amerikanske dollar er også en stor del af mange centralbankers valutareserver, og derved er det også et hedge mod markedets volatilitet.

Hvor meget guld ejer Danmark?

Danmark ejer ca. 66,5 tons guld.

Men ikke ret meget af det ligger i Danmark. Kun 3 stk guldbarrer samt en portion guldmønter – i alt 1.761,06 kg finguld.

Lige inden anden verdenskrig flyttede Danmark (tophemmeligt) guldet til Sverige og Norge. Da krigen brød ud flyttede de nordiske lande deres guld til USA for at undgå at det faldt i nazisternes hænder. I 1980’erne blev det meste af guldet flyttet igen. Dog ikke hjem, men til London, hvor det stadig ligger.

Vi kunne sådan set godt have det liggende i Danmark. Nationalbanken har en guldkælder ved Holmens Kanal, men det er der ikke rigtigt nogen grund til. Logistisk er det et mareridt at flytte 66,5 ton guld, og hvis der udbrød krig igen, skulle vi alligevel flytte det, da Danmark ikke rigtigt er store nok til at undgå invasion.

Så medmindre vi kommer i direkte krig med England eller USA, er der ingen grund til, at det ikke skulle blive liggende hvor det gør.

Nationalbankens Repræsentantskab, som består af forskellige ansatte i Nationalbanken, samt et udvalg af politikere, mødes hver 3. måned og stemmer om hvorvidt guldet skal blive hvor det er. De stemmer ja hver eneste gang.   

Er Danmarks guld hemmeligt?

Næ. Det er fuldstændigt åbent og offentligt hvor meget guld Danmark ejer, samt hvor det ligger. Der findes endda en liste over de specifikke barrer, som bliver opdateret og offentliggjort hver gang der sker en ændring.

Listen finder du på Nationalbankens hjemmeside (åbner nyt vindue)

Alle barrerne Danmark ejer er LBMA ’Good Delivery’ barrer (en liste krav til størrelse og renhed af guldbarre) – vi sælger faktisk den samme slags barrer i vores webshop

Danmarks guldreserve (pr. oktober 2021)

ozt = troy ounce
1 ozt = 31,1034768 g

Lagersted
Antal barrer
Vægt (ozt)
Finguld (ozt)
Finguld (kg)
Federal Reserve Bank of New York
33
13.024,59
13.002,98
404,44
Bank of England
5.162
2.075.567,525
2.069.999,932
64.384,19
Danmarks Nationalbank*
3
1.761,06
Total
5.198
66.549,69

*foruden de 3 guldbarrer som vejer ca. 12,44 kg pr. stk, består guldet der opbevares i Danmark af en antal skandinaviske og vestindiske guldmønter.

Kan man lave guld?

kan man lave guld

Kan man lave guld?

Sagtens! Det kræver bare lidt fingersnilde, en atomreaktor, en god mængde penge og en lille smule viden om radioaktivitet. En partikelaccelerator ville også være en hjælp.

Guld er et grundstof. Det vil sige det er guld hele vejen ned på atomniveau. Guld har den kemiske betegnelsen Au, forkortet af Aurum, det latinske ord for guld.

Et guldatom er 0,00000144 millimeter i diameter, så der skal en sjat til at lave en guldbarre.

Lidt kort og simplificeret fysiklektion

Et atoms udseende og opførsel afhænger af antallet og størrelsen af dens tilhørende elektroner. Antallet af elektroner afhænger af antallet af protroner i kernen. Alle atomer med samme antal protoner i kernen opfører sig nogenlunde ens. Derfor kalder vi alle atomer med samme antal protoner et grundstof. Alle atomer der har 79 protroner i kernen derved guldatomer.  

Antallet af neutroner bestemmer isotopen (typen) af atomet. Den eneste stabile isotop af guld er den med 118 neutroner. Da 79+118 = 197 er alt guld du ser i barrer, mønter og smykker isotopen 197Au.

Så langt, så godt

Det eneste vi skal gøre for at lave guld, er altså at samle 79 protoner, tilføje nok neutroner til at gøre atomet stabilt og vupti. Eller endnu lettere; fjerne en proton fra kviksølv, som har 80 eller tilføje en proton til platin, som har 78.

Teorien bag at lave guld er derfor ret simpel.

I praksis er det en smule sværere. Kemiske processer ændrer kun på elektroners antal og form. Der skal altså kernereaktioner til for at ændre i kernen. Der er heldigvis utallige måder at gøre dette på.

Værs'go, opskriften på guld

Sådan da.

Allerede i 1924 (og igen i 1941) lykkedes det forskere at lave guld ved såkaldt neutron bombardering. Problemet var dog at guldet der blev skabt var radioaktivt og dermed både ustabilt og farligt.

Der findes nemlig, som før nævnt, kun en stabil isotop af guld, så det er altså den man skal lave.

Tilbage til tegnebrættet

Ved en proces kaldet slow neutron capture kan man lave kviksølv om til stabilt guld. Dog kun ved at bruge en isotopen 196Hg. Det er kun 0,15% af alt kviksølv der findes i denne form.

En anden proces (rapid neutron capture) kan benytte sig af 198Hg som er næsten 10% af alt kviksølv. Fedt! Men denne reaktion kan kun ske ved reaktorer uden moderatorer (kernereaktionen får lov til at flyve på fuldt drøn) og det giver en masse andre problemer, som er dyre at løse. Plus, ukontrollerede atomkernereaktioner lyder bare heller ikke som noget man skal have stående hjemme i garagen.

Den nemmeste og sikreste metode er partikelacceleratorer. Her smadrer man partikler (f.eks. protoner) ind i grundstoffer ved tæt på lysets hastighed. Ved at vælge de rigtige grundstoffer får man (forhåbentligt) guld ud af de fleste af sammenstødene. Når man så lige finder ud af at skille de radioaktive ustabile guldatomer fra det stabile ”rigtige” guld er man i mål.

I 1981 gjorde en række forskere præcis det. De brugte ca. 24 timers non-stop smadder i en partikelaccelerator og endte ud med så lille en mængde, at de kun kunne måle det på radioaktiviteten. Omkring 1000 guldatomer lavede de.

Med andre ord; med nok tid kan man altså fint producere guld.

Det eneste problem:

CERNS store partikelaccelerator koster i omegnen af 150.000 euro i timen at bruge.

Et kilo guld koster til sammenligning under 50.000 euro.

Hvor kommer guld så fra?

Det er stjernestøv. Helt bogstaveligt. 

Når stjerner eksploderer i supernovaer, eller neutronstjerner kolliderer, sker den tidligere nævnte proces, rapid neutron capture. Og, blandt en hel masse andre stoffer, bliver der skabt guld i eksplosionen.

Da jorden stadig var flydende og uden beskyttelsen af atmosfæren, blev den bombarderet med asteorider slynget ud af de store eksplosioner.  

Det er her jordens guld kommer fra. 

Men man kan stadig håbe på De Vises Sten en gang opfindes.

 

H.C. Andersen 10 kr.

h.c. andersen 10 kr.

H.C. Andersen 10 kr. - Hvad er den værd?

En af de mest stillede spørgsmål vi får, er fra håbefulde kunder med en H.C. Andersen 10 krone.

Og det er fuldt forståeligt. Man står træt i Netto efter fyraften og køber mælk til kaffen. Betaler med en 50’er. Får en håndfuld mønter tilbage. En af dem er en smukt udseende 10 kr. med H.C. Andersen motiv. Man tænker ”hvad er dog det for en?” og, som man gør, Googler man den.

Og så bliver man bombarderet med ”H.C. Andersen mønt 4.500 kr.” og ”Køb Den Grimme Ælling mønt 3.900 kr.”  og billederne er fuldstændigt magen til den mønt man har i hånden. Så man bliver helt glad og tager straks telefonen og ringer til de her firmaer der sælger disse mønter og spørger ”Hvad er den værd, vil I købe den?”. Desværre er svaret næsten altid et nedslående

”Den er 10 kroner værd”

For vores kære Nationalbank valgte i 2005 at lave en serie mønter med H.C. Andersen motiver. Og de valgte at udgive alle disse mønter i både aluminiumsbronze, sølv og guld, med fuldstændigt samme motiv.

Normalt er guldmønterne Nationalbanken udgiver, helt specielle og findes kun i guld. Og med nominelle værdier på 1000-3000 kr. F.eks. findes en serie med Polarmotiver som almindelige 10 kr., og som guld 1000 kr.

Men ikke H.C. Andersen Eventyrserien, her er det kun materialet der er forskelligt.

Hvordan ved man så hvilken en man har?

For det første; hvis du har fået den tilbage i byttepenge, er det ikke den i guld. Guldmønterne blev aldrig udsendt i cirkulation, men solgt direkte fra Nationalbankens webshop, samt hos diverse mønthandlere landet over.

Hvis man alligevel er i tvivl er der nogle ting man kan måle derhjemme. Det første man kan gøre er at finde en almindelig 10 eller 20 kr. Farven er nemlig forskellig – guldmønten er meget mere guldfarvet

Derudover kan man måle størrelsen og vægten:

Den i guld er en smule mindre og vejer en smule mere.

H C Andersen mønt Nattergalen
Guld
H.C. Andersen 10 kr
Aluminiumsbronze
Legering:
90% guld, 5% sølv, 5% kobber
Legering:
92% kobber, 6% aluminium, 2% nikkel
Vægt:
8,65 gram
Vægt:
7,00 gram
Diameter:
22 mm
Diameter:
23,35 mm
Antal:
Antal
Den Grimme Ælling
7.000 stk.
I alt:
1.200.000 stk.
Den Lille Havfrue
4.220 stk.
Skyggen
3.070 stk.
Snedronningen
3.075 stk.
Nattergalen
2.964 stk.

Hvis man stadig er i tvivl – så kontakt os. Så ser vi gerne på den (og vi krydser fingre for den er i guld)

Bestil møde

Bestil et personligt møde i København eller Aarhus. Vi giver dig rådgivning og hjælp under hele forløbet.

De Paralympiske Medaljer

paralympiske medaljer

De Paralympiske Medaljer

Det er ingen hemmelighed, at vi her hos Nyfortuna elsker sport!

Vi skrev for et par uger siden et indlæg omkring hvorvidt årets OL medaljer er ægte guld (spoiler alert; det er de ikke)

Medaljerne ved årets Paralympiske Lege (PL) skal da heller ikke gå vores næse forbi. Den 24. august til den 5. september 2021 afholdes d. 16. udgave af de Paralympiske Lege i Tokyo. Det er blevet afholdt siden 1960, og siden 1988 er det blevet afholdt i direkte forlængelse af de Olympiske Lege, i samme by og med samme faciliteter.

PL er verdens tredje største sportsbegivenhed, kun overgået af OL og VM i fodbold. 4.400 atleter kæmper over 12 dage om 539 medaljesæt.

Danmark har 25 atleter med i år, fordelt på disse idrætsgrene:

 • Atletik (4)
 • Badminton (1)
 • Bordtennis (1)
 • Cykling (1)
 • Dressur (4)
 • Kørestolsrugby (12)
 • Svømning (1)
 • Taekwondo (1)

Paralympiske Medaljer 2020

Medaljerne til årets PL er lavet, som medaljerne ved OL, lavet af genbrugsmetal fra elektronikskrot, som en del af Japans ”Tokyo 2020 Medal Project” under sloganet ”Vær bedre, sammen – for planeten og mennesket”

Læs alt om 2020 OL medaljerne her

På den ene side er skrevet TOKYO 2020 både med bogstaver og braille.

For første gang nogensinde er der også lavet små fordybninger på siden, 1 for gul, 2 for sølv og 3 for bronze.  

de paralympiske medaljer

Specifikationer

Tokyo 2020 Parlympiske Medaljer
Designer
Sakiko Matsumoto
Diameter
85 mm
Tykkelse
7,7-12,1 mm
Vægt
Guldmedalje: 556 gram
Sølvmedalje: 550 gram
Bronzemedalje: 450 gram
Metalindhold
Guldmedalje: Rent sølv belagt med guld
Sølvmedalje: Rent sølv
Bronze medalje: 95% kobber, 5% zink

Gå ikke glip af gode historier, nye produkter, rabatkoder og meget andet

750, 585 og 333 stempler i guldsmykker. Hvad betyder de?

hvad betyder 585 guld

750, 585 og 333 stempler i guldsmykker. Hvad betyder de?

Her er det korte svar:

 • 333 er 8 karat guld
 • 375 er 9 karat guld
 • 416 er 10 karat guld
 • 585 er 14 karat guld
 • 750 er 18 karat guld
 • 875 er 21 karat guld
 • 900 er 21,6 karat guld
 • 916 er 22 karat guld

Men der er mere at vide om stemplerne i dit guld. Tallene i dit guld fortæller en del omkring dit guld og er et lovkrav i Danmark (og det meste af resten af verden)

Dine guldsmykker er ikke rent guld

En gang i mellem har vi kunder der fortæller, at deres guldsmykker er 24 karat guld. Det er dog utroligt sjældent, at det passer. Nogle gange har de misforstået guldsmeden, og smykket er i en anden karat, nogle gange er det kun guldbelagt med 24 karat, og andre gange (heldigvis sjældnere), er vores kunder blevet snydt.

Fordi man laver ikke smykker ud af 24 karat (rent) guld. Det er simpelthen for blødt. Låse og led kan trækkes ud af form ved det mindste ryk, og overfladen bliver hurtigt meget ridset.

Derfor blandes andre metaller sammen med guldet, -en såkaldt legering. Og her er det guldkaraten, kommer ind i billedet.

Hvorfor måler man guld i karat?

I gamle dage blev guld og ædelstene handlet efter vægt på denne slags vægte:

guldvægt

Som modvægt brugte man frø fra Johannesbrødtræet, fordi de altid er utroligt ens i størrelsen. På engelsk Carob tree, fra det græske Keration, som betyder ”lille horn” carob frø

Hvis man lagde et smykke på den ene side af vægten og frø på det andet, vejede det altså f.eks. “11 carobs”.

Systemet med at benytte karat som angivelse for indhold af guld (også kaldet lødighed) kom i Middelalderen.

Der fandtes nemlig en guldmønt, som vejede 24 karat (altså det samme som 24 frø fra Carob træet). Men da guld er alt for blødt til mønter, der skifter hænder hele tiden og ligger i punge m.m., blev der blandet andre metaller i, så holdbarheden blev øget markant.

Derfor kunne guldindholdet være f.eks. ”18 karat ud af 24 karat” – og så var karat systemet født.

750, 585 og 333 guld

Senere definerede man 1 karat til 0,2 gram. Dette er stadig gældende i diamanter, hvor karat (eller carat) bruges som vægtangivelse.

Når en ring er stemplet 14 karat, betyder det helt teknisk, at ”2,8 gram ud af 4,8 gram er rent guld”

Det er jo lidt omstændigt.

Så derfor indførte man promille systemet.

Et smykke i 14 karat er derfor, helt simpelt, 585 ‰ eller 58,5 % rent guld.

I Danmark er det lovpligtigt at stemple smykker med registreret navnestempel (også kaldet mestermærke) samt indholdet af guld i tusindedele målt på vægt.

Smykker skal indeholde minimum 333 ‰ – også kaldet 8 karat – for at guldsmeden må kalde dem guldsmykker i Danmark.

Dette kontrolleres af Ædelmetalkontrollen hos FORCE Technology

Rent teknisk angives guldindholdet i vægtprocent/promille og ikke volumenprocent/promille. Det er vigtigt at vide, da legeringer (blandinger af metal) fremstilles mens metallet er flydende, og det er ikke korrekt at tage 58,5 mL guld og blande med 41,5 mL sølv, og kalde det 14 karat.

Verdens dyreste mønt

verdens dyreste mønt

Den 8. juni 2021 slog Sothesby’s rekord på hammerslaget af verdens dyreste mønt. Intet mindre end $18.872.250 eller 115.309.447 danske kroner.

verdens dyreste mønt
1933 Saint Gaudens Double Eagle

Mønten var en 1933 Saint Gaudens Double Eagle, med en nominel værdi på 20 dollars og en guldværdi på 11.627 kr. Så hvorfor er den så så dyr?
Jo, fordi den teknisk set ikke burde eksistere og er den eneste lovligt privat-ejede double eagle fra 1933 der findes.

I 1933 lavede US mint 445.500 double eagles, men inden de kom i cirkulation indførte Præsident Franklin D. Roosevelt et dekret der forbød private at eje investeringsguld.
Alle 445.500 blev derfor smeltet, på nær 2 eksemplarer der blev foræret til museer.

Troede man.

Mindst 20 mønter blev stjålet, sandsynligvis af en ansat, og fandt deres vej til forskellige møntsamlere gennem 30’erne og 40’erne. I marts 1944 indledte Secret Service en efterforskning. Det første år blev 7 mønter fundet og smeltet, året efter 1 mere, i 1952 blev endnu en fundet og destrueret. I 2005 blev yderlige 10 mønter fundet hos familien til en juvelér der var mistænkt for at være involveret i tyveriet. Disse 10 mønter er stadig under lås og slå i Fort Knox.

Det efterlader en enkelt mønt.

En af forhandlerne af de ulovlige mønter fortalte at han havde solgt en af mønterne til en udlænding og et større efterforskningsarbejde gik i gang.

1944

Man fandt hurtigt ud af at mønten var blevet solgt til Kong Farouk af Egypten. Han fulgte loven til punkt og prikke og ansøgte om eksport tilladelse af mønten – det fik han i februar 1944, kort tid inden mønttyveriet blev officielt kendt.
Da det blev opdaget forsøgte USA at få mønten tilbage, men 2. verdenskrig gjorde den slags diplomati svært.

1952

I 1952 blev Kong Farouk udsat for en kup og alle hans ting blev sat til salg. Her forsøgte USA igen at få mønten igen.

Lige inden det hele faldt på plads forsvandt mønten (igen)

1996

I 1996 dukkede mønten op igen og blev omdrejningspunkt i en lang række forskellige komplicerede retssager. Mønten blev opbevaret i sikkerhedsboksene i World Trade Center, indtil afgørelsen hvorefter den blev flyttet til Fort Knox, i juli 2001, blot 2 måneder før terrorangrebet.

2002

I 2002 blev mønten solgt på auktion til 7,59 millioner dollars, og slog den daværende rekord for en mønt solgt på auktion med næsten det dobbelte.

2021

Verdens dyreste mønt har altså været en hel del igennem og har en helt unikt spændende historie, helt op til d. 8. juni hvor møntens ejer, den amerikanske samler Stuart Weitzman, solgte mønten til 115 millioner danske kroner.

Vi sælger Amerikanske mønter i vores webshop, men vi har tjekket, vi har ingen fra double eagles 1933 på lager.
Desværre.

10 dyreste mønter i verden

Det sker ind i mellem at mønter går for svimlende beløb på auktioner, men især de seneste år har været spændende – 8 ud af 10 af de dyreste mønter er blevet solgt indenfor det seneste årti.

 1. – 1933 Saint Gaudens Double Eagle solgt til $18.872.250 i 2021
 2. – 1794 Flowing Hair Dollar solgt til $10.016.875 i 2013
 3. – 1787 Brasher Doubloon i kvalitet MS-65 solgt til $9.360.000 i 2021
 4. – 1787 Brasher Doubloon i kvalitet AU-50 solgt til $7.395.000 i 2011
 5. – 1933 Saint Gaudens Double Eagle (præcis den samme mønt som på 1. pladsen) solgt til $7.370.000 i 2002
 6. – 723 Umayyad Guld Dinar solgt til $6.029.400 i 2011
 7. – 1787 Brasher Doubloon solgt til $5.500.000 i 2019
 8. – 1804 Eagle i proof kvalitet solgt til $5.280.000 i 2021
 9. – 1913 Liberty Head Nickel (5 cents) solgt til $5.000.000 i 2007
 10. – 1794 Flowing Hair Dollar solgt til $4.560.000 i 2015

Danmarks største møntskat fundet med metaldetektor

største fund med metaldetektor

Danmarks største møntskat

I hvert fald den største skat fundet med metaldetektor.

Det er netop blevet offentliggjort et enormt fund af danske mønter fra 1300-tallet, som er gjort med metaldetektor ved Viborg. Det fortæller dr.dk

Intet mindre 6.673 penninge blev fundet på et område på ca. 200 kvm., og fundet har nu fået navnet Stenmoseskatten. Mønterne er blevet gravet op af et hold arkæologer, både professionelle og amatører, som i alt har brugt ca. 1.400 mandetimer på selve udgravningen. Det store arbejde blev gjort i hemmelighed, da alle sølv- og guldfund i Danmark som udgangspunkt er danefæ. Den store samling er da også blevet overleveret til Nationalmuseet, der står for at klassificere og udbetale findeløn for danefæ. Læs mere om guld, sølv og danefæ her

Da indholdet af sølv ændrede sig i penninge med tiden, er det svært at fortælle det præcise sølvindhold i skatten, men det er omtrent 750-1500 gram rent sølv

Hvad er penninge?

Siden, med sikkerhed, år 825 har der været slået mønter i Danmark.

Den laveste enhed i den tidlige middelalder var penninge, og de var som oftest lavet af sølv. Senere dog med tiltagende indhold af kobber. Værdien var lig et skæppe af korn, men blev dog mindre og mindre værd med tiden – som alle mønter gør. Med undtagelse af guldmønter nu til dags.

I starten lød systemet 1 mark = 8 Øre = 24 Ørtuger = 240 penninge.
Senere blev det fastlagt til 1 mark = 16 skilling = 192 penninge.

De 6.673 penninge, som Stenmoseskatten består af, var nok til at købe en ejendom med tilhørende jord, da de i sin tid blev gravet ned. Tiden var præget af både krig og pest, så det kan have været en nedgravning i panik, fordi man skulle forlade stedet. Det har dog med sikkerhed været en ret velhavende person, der har nedgravet skatten.

Selv hvis du ikke har fundet den helt store skat med din metaldetektor, kan mindre også gøre det – book et personligt møde med en vurderingsekspert og få en god pris for dit gamle guld og sølv

Øverste billede: Privatfoto: Sidse Stephensen

Guld, sølv og danefæ

finde guld og sølv med metaldetektor

Om at finde guld og sølv med metaldetektor

Hos Nyfortuna har vi flere faste kunder, der elsker at bruge sin fritid med metaldetektor, og i den hobby er der heldigvis stor enighed om, hvor vigtigt det er at overholde loven omkring danefæ. Efter endt sagsbehandling vil man enten få sin genstand tilbage eller få udbetalt en danefægodtgørelse. Det tilbageleverede guld og sølv er så frit for folk at beholde eller sælge, f.eks. til os.

Hvad er danefæ?

Danefæ er betegnelsen for genstande, der har særlig kulturhistorisk værdi, og er fundet på dansk jord. Genstande som ikke opfylder danefækriterier kan stadig have stor interesse for de lokale museer. Derfor benytter de fleste metaldetektor hobbyister en platform, der hedder DIME (Digitale Metaldetektorfund) hvor fund kan lægges op, og museer så kan kontakte finderne, og genstandene kan udlånes eller doneres til museet. Vi anbefaler også, at du benytter DIME, når du vil begynde at finde guld og sølv med metaldetektor. Her kan du også få god inspiration og se, hvad andre har fundet. DIMEs hjemmeside

 • Danefæ af guld
  Oldtid: Genstande af guld fra oldtiden er altid danefæ
  Middelalder og Renæssance: Altid danefæ
  Gamle mønter: Uanset alder er guldmønter danefæ (dog undtaget hittegods)
 • Danefæ af sølv
  Oldtid: Alle genstande af sølv er danefæ.
  Middelalder: Alle genstande af sølv er danefæ.
  Renæssance: Vurdering – ”nyere” genstande f.eks. bestik fra det 1700 århundrede er sjældent danefæ.
  Mønter:
  – Sølvmønter fra tidligere end 1536 er altid danefæ – ligesom Stenmoseskatten.
  – Sølvmønter fra senere end 1536 er nogle gange danefæ, kommer an på størrelsen.
  – Gamle sølvmønter fundet som skat, altså flere sammen, er altid danefæ.

Hvis du er det mindste i tvivl om dit fund er danefæ, anbefales det altid at kontakte Nationalmuseet eller dit lokale museum

4 skilling fra Møntskatten på Møn – billeder fra John Lee, Nationalmuseet. Møntskatten bestod af 650-750 mønter og den heldige/dygtige finder fik 1,1 millioner kroner udbetalt i findeløn, såkaldt danefægodtgørelse.

Kilder:

Natmus.dk – 1
Natmus.dk

Hvad bestemmer prisen på guld?

pris på guld

Guldprisen bliver bestemt af:

 1. Kvalitet eller renhed
 2. Vægt eller størrelse
 3. Design

Alle guldbarrer Nyfortuna forhandler er LBMA godkendte. Det betyder, at du er garanteret, at guldbarren vejer det den skal, at renheden er på minimum 99,99%, også kendt som finguld.
Jo større en guldbarre du køber, jo billigere er guldet per gram.

Det er fordi der findes en formpris på guldbarrer – altså hvad raffinaderierne skal have for at lave barrerne.

Derfor kan du f.eks. finde syv forskellige 100 g guldbarrer i vores webshop – guldindholdet og vægten er den samme, men nogle design er dyrere at producere end andre. F.eks. vores populære guldbarre i samme design som de store på film

pris på guld

Markedet der regulerer guldpris

Der er mange faktorer, der påvirker prisen på guld. Blandt andet:

 • Centralbankernes guldreserver
 • Den amerikanske dollarkurs
 • Verdens smykke- og industriefterspørgsel
 • Formuebeskyttelse
 • Spekulation
 • Guldudvindingen

Centralbankernes guldreserver

Centralbanker i hele verden køber guld som en del af deres valutareserver for at diversificere. Den danske Nationalbank havde f.eks. ved udgangen af 2020 i alt 66,5 ton guld i reserve. I 2019 købte verdens centralbanker samlet 650 ton guld, med Tyrkiet, Rusland, Polen og Kina som de største købere. I 2018 købte centralbankerne 656 ton guld, og det er over 50 år siden, der blev købt så meget guld. Centralbankerne ejer cirka en femtedel af alt guld, der er udvundet fra jorden.

Den amerikanske dollarkurs

Guldprisen globalt bliver angivet i amerikanske dollars pr. ounce. Så hvis alle andre faktorer ignoreres, siger man, at guldprisen falder hvis dollaren er stærk, ligesom prisen stiger, hvis dollaren er svag. Ved lav dollarkurs kan man købe mere guld per dollar, og så stiger efterspørgslen.

Verdens smykke- og industriefterspørgsel

Da guld er et begrænset produkt, der både udvindes og genbruges, er prisen påvirket af udbud og efterspørgsel. I takt med at lande som Kina og Indien får en rigere middelklasse, er efterspørgslen på guldsmykker og elektronik kun steget. I 2019 gik halvdelen af alt guld til smykkeproduktion og 7,5% til elektronikproduktion.

Formuebeskyttelse

Når verdensøkonomien er usikker, ses der ofte en stigning i guldprisen. Guld er længe blevet set som en ”sikker havn”, når den økonomiske fremtid er usikker som følge af f.eks. inflation eller politiske udspil. Når investorer flytter penge fra de usikre markeder over i guld, stiger efterspørgslen og dermed prisen.

Spekulation

Der findes også mange virksomheder, der investerer i guld som spekulation i stedet for formuebeskyttelse. Dette påvirker i sagens natur også udbuddet og efterspørgslen og dermed guldprisen.

Guldudvindingen

De store spillere på guldminefronten Kina, Sydafrika, USA, Australien, Rusland og Peru, bliver bedre og bedre til at udvinde guld. Alligevel er produktionen af guld ikke øget siden 2016.

En af grundende er, at alt det ”nemme” guld fra de eksisterende miner er udvundet. Man skal således dybere og længere i minerne for at få fat i det eftertragtede grundstof, hvilket øger den negative miljøpåvirkning, og øger faren for minearbejderne. Det koster mere at udvinde mindre guld, hvilken igen vil påvirke prisen.

En lille del af guldet er genbrugsguld. Hos Nyfortuna tager vi del i denne bæredygtige guldudvinding ved at opkøbe gamle brugte smykker, som alligevel bare ligger hjemme i folks skuffer, og raffinerer det tilbage til rent guld.

 • Så for at opsummere hvilke faktorer der bestemmer prisen på guld:

Vigtigst er især centralbankernes og privates efterspørgsel på guld, mængden af guld der udvindes fra jorden, den amerikanske dollarkurs og endelig ønsket om en sikker eller øget formue.

Hos Nyfortuna har vi en klar holdning:

 • Vi støtter en bæredygtig mineindustri – vælg Fairtrade guld og sølv og gør en forskel for minearbejdere, deres familier og lokalsamfund

Så for at opsummere hvilke faktorer der bestemmer prisen på guld:
Vigtigst er især centralbankernes og privates efterspørgsel på guld, mængden af guld der udvindes fra jorden, den amerikanske dollarkurs og endelig ønsket om en sikker eller øget formue.

Guldprisen i dag?

Prisen på guld i Corona tid

Generelt stiger guldprisen, når verden er i krise. Hvis der er frygt for aktiemarkedet kollapser, flytter mange investorer deres penge over i guld, som bliver regnet for et meget mere sikker og mere stabil form for investering.

Covid-19 pandemien er ikke nogen undtagelse

I starten af marts 2020, da WHO erklærede Covid-19 som værende en pandemi:

 • Styrtdykkede guldprisen fra 331,36 kr/gram til 290,87 kr/gram på otte dage.
 • Allerede 20 dage efter var guldprisen oppe 334,02 kr/gram, og prisen blev ved med at stige indtil starten af august, hvor den toppede på 409,56 kr/gram.
 • Herefter har den ligget meget stabilt indtil en dagsaktuel guldpris på omkring 360 kr/gram.

FAQ om prisen på guld

Hvad koster guld pr gram?

Det kommer an på hvilken størrelse guldbarre du køber – jo større jo billigere pr gram.

Hvad er guldprisen?

Guldprisen ændrer sig hele tiden. Du kan du altid finde den aktuelle guldpriser her.

Hvad koster 14 karat guld?

14 karat guld indeholder 58,5% rent guld. Prisen ville derfor være guldprisen * 0,585. Nyfortuna forhandler (sælger) kun 24 karat guld.

Hvad koster guld?

Det kommer an på hvilken størrelse guldbarre du køber – jo større jo billigere pr gram.

Hvad koster et kilo guld?

Det svinger med guldprisen, f.eks. kostede et kilo guldbarre d. 27. april 2000, 94.000 danske kroner. Du kan se den nuværende pris her.

Hvor meget vejer en guldbarre?

Guldbarrer du ser på film vejer 12,44 kg (400 oz) – men de findes i mange andre størrelser. Vi forhandler i alle størrelser fra 1 gram og helt op til 12,44 kg.

Hvem er leverandør af guld i Denmark?

Nyfortunas leverandører er fortrinsvist Metalor og Heimerle+Meule. Vi har dog ofte andre mærker som PAMP, Valcambi Suisse, Argor Hereus m.m., så kontakt os endelig hvis du leder efter en anden barre end de viste i webshoppen.

Sælg guld København

Sælg guld i København

Du kan sælge dit guld i København hos Nyfortuna. Vi har mere end 10 års erfaring med køb og salg af ædelmetaller, og har siden 2008 kunnet tilbyde private kunder at sælge deres gamle smykker nemt og sikkert.

Nyfortuna i KBH

Siden 2008 har vi kunnet tilbyde private kunder et sikkert og trygt møde når du skal sælge guld i København.
Mellem Strandboulevarden og Svanemøllen på Østerbrogade, lige på hjørnet af Nygårdsvej ligger vores københavnske afdeling med store lyse lokaler. Der findes offentlig parkering i området.
Når du ankommer skal du af sikkerhedshensyn ringe på dørklokken på væggen til venstre for døren.

 • Adressen er: Østerbrogade 137 – 2100 København Ø
 • Mail: info@nyfortuna.dk
 • Åbningstider Nyfortuna København: Mandag – Fredag 9-17 – Weekend og helligdage lukket-

Hvordan vurderer Nyfortuna dit guld?

Ved ankomst sidder du sammen med en vurderingsekspert hele mødet igennem. Der foretages forskellige analyser, f.eks. syretest, af guldets lødighed og ædelmetallet vejes på en præcisionsvægt.

Skulle du have et smykke der muligvis kunne give mere end materialeprisen, informerer vurderingseksperten dig altid. Vi samarbejder med flere firmaer, så vurderingseksperten kan anbefale hvor du kan sælge dit guld i København så du kommer hjem med mest muligt på lommen.

Det er vigtigt for os, at du føler dig godt behandlet. At du føler dig værdsat, og at du har lyst til at komme igen. Det er derfor, vi altid tager os god tid, behandler dine værdier med respekt, og gør os umage. Alt andet er sjusk.

Guldpris i København

Vi har bevilling fra Københavns Politi til at købe brugt guld, så du altid er sikret fuld tryghed og en høj guldpris når du sælger guld hos Nyfortuna i København. Vi er også medlem af Danske Guldhandlere.

Sælg guld København

FAQ om sælg dit guld i København?

 • Hvordan kan jeg sælge guld i København?

Kom ned til os på Østerbrogade og sælg dit guld, kontakt os på 72 300 678 og bestil en tid i dag. Kom ned til os på Østerbrogade og sælg dit guld.

Du har pengene på din konto indenfor 1-2 bankdage. Du kan også vælge kontant udbetaling mod et mindre gebyr og få pengene i hånden med det samme. Bankoverførsel er altid gratis.

 • Kan jeg få en vurdering af guld?

Hvis du ønsker en skriftlig vurdering, f.eks. i forbindelse med arvesager koster det 350 kr. pr. påbegyndte halve time. Ved et senere salg får du refunderet dine penge. Medbring blot fakturaen.

 • Hvilken pris har guld i dag?

Guldprisen ændrer sig med verdensmarkedsprisen på guld.

 • Hvad er guldpris pr gram?

Se vores guldpriser her.

 • Hvem bestemmer prisen på guld?

Guldprisen bliver bestemt udfra verdensmarkedsprisen på guld, som ændrer sig i takt med udbud og efterspørgsel. Dette ændrer sig meget hurtigt, så når du sælger guld hos Nyfortuna København, matcher vi altid skriftlige tilbud fra andre danske guldhandlere lavet samme dag. Du behøver derfor aldrig gå på kompromis med trygheden, når du leder efter den bedste guldpris i København.

Sælg guld Aarhus

Sælg guld Aarhus

Du kan sælge dit guld i Aarhus hos Nyfortuna. Vi har mere end 10 års erfaring med køb og salg af ædelmetaller, og har siden 2008 kunnet tilbyde private kunder at sælge deres gamle smykker nemt og sikkert.

Vi ligger i hjertet af Latinerkvarteret på den ikoniske Mejlgade i en af de smukke gamle bevaringsværdige bygninger. Vi har gratis kundeparkering i gården – parkering kan kun ske ved reservering samtidig med tidsbestilling til salg af guld.

 • Adressen er: Mejlgade 44E – 8000 Aarhus C
 • mail: aarhus@nyfortuna.dk
 • Åbningstider Nyfortuna Århus: Mandag-Fredag 9-17 – Weekend og helligdage lukket –

Guldpris i Aarhus

Ved salg af guld og sølv hos Nyfortuna Århus, er du altid sikret høj guldpris og tryghed. Vi har bevilling fra Østjylland Politi til køb af brugt guld, og vi er medlem af Danske Guldhandlere.

Hvordan vurderer Nyfortuna dit guld?

Vores erfarne vurderingseksperter gennemgår de medbragte værdigenstande sammen med dig. Der foretages lødighedstest med syre og røntgenanalyse, ædelmetallet vejes og værdisættes, og du er med gennem hele forløbet.

Hvis vurderingseksperten skønner, at du kan få mere end guldprisen for dit smykke, bliver du altid informeret og givet anbefalinger til, hvor du skal sælge dit guld, for at komme hjem med den bedst mulige pris. Vi har tæt samarbejde med flere firmaer, så du kan være sikker på at få den bedste guldpris i Aarhus.

Kontakt Nyfortuna Århus for at sælge guld

Det er vigtigt for os, at du føler dig godt behandlet. At du føler dig værdsat, og at du har lyst til at komme igen. Det er derfor, vi altid tager os god tid, behandler dine værdier med respekt og gør os umage. Alt andet er sjusk.

FAQ om sælg dit guld i Aarhus

Hvordan kan jeg sælge mit guld i Aarhus?

Ring og bestil en tid i dag, kom ned til os i Mejlgade, og sælg dit guld. Du kan vælge mellem kontant betaling mod et mindre gebyr og få pengene med dette samme, eller du vælge en bankoverførsel. Bankoverførsler altid er gratis, og du har pengene på din konto indenfor 1-2 bankdage.

Kan jeg får en vurdering af guld gratis?

Hvis du ønsker en vurdering af dit guld ved f.eks. arvesager koster det 350 kr. pr. påbegyndt halve time. Ved senere salg refunderes prisen, medbring blot kvitteringen.

Hvad er guldprisen i dag?

Guldprisen er bestemt verdensmarkedsprisen på guld, derfor ændrer guldprisen sig hele tiden.

Hvad er guldprisen pr gram?

Du kan altid se gældende guldpriser her.

Hvem bestemmer guld priser?

Verdensmarkedsprisen på guld bliver bestemt ligesom prisen på alle andre varer, efter udbud og efterspørgsel. Herefter beslutter guldhandlere ud fra denne, hvad de vil give pr gram. Prisen kan bevæge sig meget hurtigt, så når du sælger guld hos Nyfortuna Århus, matcher vi altid skriftlige tilbud fra andre danske guldhandlere lavet samme dag. Du behøver derfor aldrig gå på kompromis med trygheden, når du leder efter den bedste guldpris i Aarhus.

Guld, Diamanter & – Golden Globes

Med 2019 skudt i gang, løb Golden Globe Awards traditionen tro af staben, i år for 76’s tyvende gang.

På den røde løber i Los Angeles blev tonen for 2019 slået an af diamanter i højeste carat samt smykker i konservativ stil – konservativt hvis man da lige ser bort fra den dekadente mængde af carat.

Red carpet kollektioner

Traditionen tro bar mange af stjernerne, smykker fra de store juvelerers “red carpet” kollektioner.

Julia Roberts iført øreringe fra Chopard’s “Red Carpet” kollektion

En af dem var Julia Roberts, der i år var nomineret til prisen, bedste skuespillerinde i tv-serie drama, for hendes rolle i tv-serien Homecoming.

Julia var iført Chopard juveler fra Chopard’s ‘Red carpet’ kollektion, som Genèves smykkehus skaber hvert år, med henblik på at være repræsenteret ved årets store begivenheder.

Julias øreringe er prydet af hele 26,45 carat bestående af pæreformede diamanter. Hun bar ligeledes forskellige diamantringe, hvoraf den ene er smedet af Fairmined-guld fra “Green Carpet Collection” besat med marquise-slebene diamanter.

Harry Winston

Isla Fisher iført diamanter for mere end 5,5 millioner dollars, af Harry Winston

Harry Winston, var mere end godt repræsenteret på Golden Globes røde løber i år. Nicole Kidman, Golden Globe nomineret for bedste præstation, bar Harry Winston’s 17,16 carat, Draperie Diamond Cluster øreringe, sammen med et 37,62 carat, Secret Cluster Diamant armbånd, og River og Pirouette diamantringe.

New York juvelerens andet store kup,  Isla Fisher, var sikker på at stjæle rampelyset, iført for mere end 5,5 millioner dollars, af Harry Winston diamanter og platin. Isla bar blandt andet en 73,55 carat diamant halskæde, 8,59 carat øreringe og to ringe: en med ​​2,34 carat og de andre med 6,57 carat i diamanter. Alene på mængden af carat, var Harry Winston i år sikker på at skabe overskrifter verden over – Blandt de øvrige stjerner iført Harry Winston til årets Golden Globes kan nævnes Kristen Bell, Alison Brie og Patricia Clarkson.

 

En ting er sikkert, vi elsker at falde i svime over de ekstravagante smykker på alverdens røde løbere!

Nyfortuna støtter Zweli Foundation

I Oktober 2018 har Nyfortuna støttet Zweli Foundation Holland, med at sende 100 børn i skole i Sydafrika.

Børn op til 15 år kan gå i skole næsten gratis i Sydafrika. Dog skal alle børn bære en skoleuniform, som koster 50 euro for sko, strømper og to sæt tøj. Børn hvis familier ikke har disse penge, går normalt ikke i skole.

Om Zweli Foundation

Zweli Foundation i Holland bestræber sig på at få så mange penge som muligt til at købe uniformer for. På trods af dette, er der stadig ca. 3.000 børn i den region de arbejder i, der stadig ikke går i skole, fordi de ikke har en uniform. Dette er en foruroligende situation, som vi og Zweli Foundation gerne vil se ændre sig, fordi vi ved, at uddannelse er et vigtigt grundlag for selv udvikling.

Når et barn kan læse og skrive, bliver dets muligheder så meget bedre!

“Uddannelse er den store motor
bag personlig udvikling. “
(Nelson Mandela)

Vi kan ikke forestille os, at der er nogen der ikke er 100% enige i denne erklæring fra Nelson Mandela.

Det er derfor med stolthed at vi sponsorere Zweli Foundations gode arbejde!

Du kan læse mere om Zweli foundation og deres arbejde i Sydafrika her: https://zwelifoundation.com/ 

Danmarks mest eksklusive skakspil

Vi er ekstremt stolte at være Dansk eneforhandler på dette eksklusive skakspil.

Spillet der er et af to producerede, er certificeret og udført i rodhineret og forgyldt sterling sølv. Spillet vejer hele 20,5 kg, inklusiv opbevarings kufferten, der er udført i sort læder. Selve spille brættet måler 38 x 38 x 2 cm. og hvert af de 64 felter (4 x 4 cm.) er udført i forgyldt eller rodhineret sterling sølv, og spille brættet er indrammet af sortbroget marmor. Hver eneste brik er udført i forgyldt eller rodhineret sterling sølv, med stor finesse, og fremstår både imponerende og eksklusive. Der er uden tvivl tale om et spil til den kræsne spiller.

Om skak:

Skak (afledt af det persiske ord ‘Shah’ – konge) er et brætspil for to spillere og et af verdens mest populære spil. Målet med spillet er at vinde ved at sætte modparten mat (også kaldet skakmat), hvilket sker ved at angribe dennes konge på en sådan måde, at angrebet ikke kan afværges.

Skak er en mental sport, hvor spillerne benytter de strategiske og taktiske elementer, som spille reglerne giver mulighed for, og kræver derfor brug af abstrakt deduktion.

Spillet foregår på et kvadratisk skakbræt opdelt i 64 felter. Hver spiller besidder fra starten et sæt skakbrikker bestående af 16 brikker i en af to farver, der normalt er hvid og sort. Spillerne skiftes til at flytte en af sine egne brikker (udføre et træk), idet hvid altid trækker først, og en spiller kan ikke springe sin tur over. Flytningen skal ske ifølge reglerne for brikkernes forskellige træk måder og spille reglerne i øvrigt. (Kilde. Wikipedia)

 

Det ene sæt er allerede solgt, og der er derfor kun et tilgængeligt til omgående levering.

Gå ikke glip af, hvad der kunne være din første og måske eneste mulighed for at tilføje dette eksklusive skakspil til din samling, et spil der uden tvivl er en konge værdig!

 

Se spillet her

Nyfortuna.dk godkendt af e-mærket

Med stolthed fik vi i juli måned 2018 tildelt e-mærket på nyfortuna.dk.

Hos Nyfortuna har det højeste prioritet at vores kunder føler sig i kompetente og trygge hænder. Det gælder hvad enten man skal sælge eller købe ædelmetaller! Derfor har vi valgt at lade vores webshop e-mærke.

E-mærket er en nonprofitorganisation grundlagt i år 2000, og hele Danmarks garanti for sikker og gennemsigtig e-handel. E-mærket certificerer de gode webshops og kæmper for at løfte niveauet og få alle med. Med e-mærket forenkles, forsikres og forbedres den danske e-handel, hvilket for dig som forbruger betyder en let og lige vej til bedre online shopping. ​

​e-mærket repræsenterer en bred stifterkreds – fra Forbrugerrådet Tænk til Dansk Erhverv og DI, og vi er stolte over at være en blandt over 2.200 danske medlemsvirksomheder, der driver e-handel inden for forskellige brancher.

For at opnå e-mærket, bliver alt fra webshop, til købs-process og handelsbetingelser gennemgået nøje af e-mærkets jurister – alt sammen for at sikre at du som forbruger, er sikret en god, gennemsigtig og tryg handel.

se vores certifikat her

Når du handler på en e-mærket webshop er du samtidig dækket af e-mærkets køberbeskyttelse, en unik økonomisk sikring på op til kr. 10.000,- per handel ved fysiske varer. Køberbeskyttelsen er helt gratis og omfatter helt automatisk dig og alle andre kunder, der handler fysiske varer på e-mærkede webshops.

Velkommen til en tryg e-handel hos Nyfortuna.dk

Vind en diamantring

GIVEAWAY – DIAMANTRING VÆRDI 5000 kr.

Deltag i vores største Facebook Giveaway til dato!

 

Vi afholder i disse dage en stor Giveaway på vores Facebookside. For at fejre vores nye flotte lokaler på Østerbro, forærer vi en smuk diamantring væk!

Ringen er udført i 18 karats hvidguld, og prydet med hele 0,18 carat diamant, i kvaliteten Top Wesselton VVS.

 

Vinderen findes og offentliggøres på Facebook siden fredag d. 3.11.2017

For at deltage kræves det at du har en profil på Facebook, linket til opslaget finder du her: https://www.facebook.com/Nyfortuna/videos/1687939861250770/

Held og lykke

Guld og miljø – det grønne valg

Guld

[vc_row][vc_column][mk_blockquote style=”line-style” font_family=”none” animation=”scale-up”]Tilbage i 2001 da vi startede med at købe brugte guldsmykker, var det naturligvis med forretning for øje – men også i høj grad, med et ønske om at give tilbage
og gøre noget godt for miljøet, ved at støtte op om genbrug af ædelmetaller.[/mk_blockquote][mk_padding_divider][vc_column_text]

Processen

Udvinding af guld er i dag, hvor det ikke længere udelukkende sker ved håndkraft, men med store maskiner, sprængninger og kemikalier – en stor synder når det kommer til forurening af vores klode. Derfor er salg af gammelt guld absolut et grønt og miljørigtigt valg, når det kommer til afskaffelse af smykker der ikke længere er i brug.

De gamle smykker vi køber bliver smeltet og raffineret, hvorefter guldet bliver genbrugt til produktion af nye guld smykker, guld ure, guld tænder, guldbelægninger og meget mere. Ved at genbruge brugte smykker skåner vi samtidig miljøet.

Den grønne tankegang

I en nylig undersøgelse foretaget af Uniliver,  svarer mere end en tredjedel af de 20.000 adspurgte, at de oftere køber bæredygtige og miljøvenlige produkter når det er muligt. Men hvordan kan man oversætte det til de smykker der findes på markedet? Hvordan får vi etik på dagsordenen, og hvordan hjælper vi kunderne til at navigere mod smykker produceret med etisk og omtanke?

I 2011 blev fairtrade guld lanceret, for at hjælpe millioner af fattige, ved at hjælpe selv små mine virksomheder og guldgravere med at få en fair pris for deres guld, mens man samtidig tilskyndede brugen af miljøvenlige udvindingsmetoder. I dag er det således muligt at købe fairtrade mærkede smykker, når man skal vælge den helt rette forlovelsesring, vielsesringe eller lignende.

Hos Nyfortuna tror vi på, at vi sagtens kan bruge klodens smukke materialer, guld diamanter og ædelstene, uden samtidig at skade vores blå planet – hvis vi fortsat sætter spørgsmål ved, og forenkler forsyningskæden – og fortsat genbruger så meget så muligt af det ædle metal.

Læs mere om fairtrade guld her: http://fairtrade-maerket.dk/da-dk/produkter/gold[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]